Komponenty toczone

Komponenty toczone

Analiza kluczowych wymagań stawianych komponentom toczonym na automatach tokarskich stanowi ważny etap w realizacji produkcji. Mimo iż, zdarzają się projekty nieskomplikowane, które analizy tej nie wymagają, jednak zdecydowana większość komponentów toczonych ma ściśle sprecyzowane i opisane wymagania. Analiza tych wymagań powinna więc mieć miejsce już na etapie planowania produkcji, a jest ona w szczególności ważna w projektach o średnim i wysokim wolumenie produkcji, gdzie właściwie przeprowadzona – przekłada się wymiernie na efektywność produkcji. W analizie wymagań dla produktów toczonych na automatach tokarskich znaleźć się powinny:

  • ocena komponentu pod kątem operacji kluczowych z uwzględnieniem zapotrzebowania na wymagane oprzyrządowanie;
  • dobór optymalnej średnicy materiału;
  • wstępne zaprojektowanie listingu operacji;
  • podział operacji w obróbce równoległej;
  • zaplanowanie kontroli kluczowych cech i wymagań.

Dobór średnicy materiału poza efektywnością produkcji ma wpływ na optymalną ścieżkę dojścia do wymagań odnoszących się do powierzchni o największej średnicy występującej w dokumentacji.

Komponenty toczoneMoże się okazać że materiał wejściowy będzie spełniał wymagania jakościowe w tym fragmencie komponentu gdzie jest on równy średnicy pręta i nie będzie wymagał dalszej obróbki. Największe znaczenie dla właściwej analizy wymagań stanowi wyznaczenie kluczowych operacji za pomocą których uzyskamy szczególe cechy komponentu. Mogą to być głębokie otwory, tolerowane wymiary, szczególne gwinty, skomplikowane krzywoliniowe kształty detalu. Przygotowanie procesu produkcji oparte na tej analizie ma zasadnicze znaczenie dla optymalnego przebiegu produkcji. Warto aby w tym aspekcie uczestniczył również klient, aby otrzymał próbki detali, na podstawie których może nastąpić wymiana spostrzeżeń, a nawet może zostać poczyniona korekta wymagań.

Analiza wymagań dla obróbki toczeniem na automatach tokarskich wiąże się ściśle z planem kontroli. Ścisłe wymagania mogą prowadzić nawet do 100% kontroli procesu. Wymagania niższego rzędu natomiast to kontrola wynikająca z obliczeniowej zdolności procesu. Należy przy tym zauważyć, że uruchomiona produkcja na automatach tokarskich danego projektu może prowadzić do korekty przyjętych założeń.

W celu uzyskania dokładnych informacji handlowych dotyczących produkcji precyzyjnych elementów maszyn na obrabiarkach cyfrowych prosimy o kontakt telefoniczny lub o wypełnienie formularza obok.

Kontakt

METTEC
ul. Piaskowa 3
83-110 Tczew, Poland
tel/fax: +48 58 563 0 234

Mettec
Logo Fundusze Europejskie
Logo Unii Europejskiej
Copyright © 2012 - 2014 by METTEC METALWORKING CNC