Obróbka plastyczna metali

Obróbka plastyczna metali

Obróbka plastyczna metali przedmiotów metalowych to proces, podczas którego możliwe jest dowolne kształtowanie, dzielenie, zmiana właściwości fizykochemicznych, struktury i gładkości. Tego typu efekty można osiągnąć poprzez tzw. odkształcanie plastyczne.

Obróbka plastyczna na zimno i gorąco

Obróbkę plastyczną dzieli się na dwa podstawowe rodzaje:

  • Obróbkę na zimno – wykonywaną w temperaturze niższej niż temperatura rekrystalizacji.

  • Obróbkę na gorąco – wykonywaną w temperaturze wyższej niż temperatura rekrystalizacji.

Podstawowe obróbki plastyczne, które są najczęściej wykorzystywane to:

  • Kucie – jest wykonywane ręczne lub mechanicznie przy pomocy młotów, prasach i kuźniarkach. Polega na nadawaniu metalowym przedmiotom kształtu poprzez zgniatanie lub wywieranie nacisku. Kucie może również polepszyć właściwości mechaniczne obrabianego materiału.

  • Tłoczenie – są to procesy cięcia i kształtowania blach, taśm i folii. Pożądany kształt przedmiotu uzyskiwany jest poprzez cięcie, dziurkowanie, wycinanie, okrawanie, nacinanie i rozcinanie. Można również odkształcać materiał wyjściowy bez naruszania jego spójności poprzez wyginanie, zwijanie i skręcanie.

  • Ciągnienie – polega na stopniowym zmniejszaniu przekroju poprzecznego ciągnionego materiału i jego jednoczesnym wydłużaniu.

  • Gięcie – obróbka plastyczna, która polega na zmianie krzywizny materiału, bez ingerencji w jego wymiary poprzeczne. Gięcie metalu wykonuje się po uprzednim nagrzaniu obrabianego materiału. Rozróżnia się gięcie kuźnicze (ręczne lub maszynowe) i tłocznicze (wyginanie, zaginanie i zawijanie).

Kontakt

METTEC
ul. Piaskowa 3
83-110 Tczew, Poland
tel/fax: +48 58 563 0 234

Mettec
Logo Fundusze Europejskie
Logo Unii Europejskiej
Copyright © 2012 - 2014 by METTEC METALWORKING CNC