Toczenie z odkuwek

Toczenie z odkuwek


Toczenie z odkuwek  do Ø 65

 

Nasza nowa usługa, oparta na nowatorskiej technologii dotyczącej sposobu produkcji precyzyjnych, dedykowanych elementów toczonych półproduktu klasy odkuwka.

Stworzyliśmy urządzenia do automatycznego podawania i odbierania odkuwek, który poprawia parametry jakościowe. Znacząca poprawa wydajności i stabilności produkcji wielkoseryjnej, co dla naszych klientów oznacza znaczące obniżenie kosztów produkcji. Całe urządzenie zostało opatentowane jako wynalazek i stanowi własność intelektualną naszej firmy. Technologia tOdkuwka_1a wprowadza szereg nowych korzystnych rozwiązań, które nie były dostępne w alternatywnych rozwiązaniach, tj.:

  • Nowatorski sposób załadunku i odbioru materiału. Obecne stosuje się specjalistyczne maszyny zrobotyzowane – podajniki, które generują znaczne zapotrzebowanie czas wykonania danej operacji i energię elektryczną.
  • Pełnej implementacji i integracji z systemem obrabiarki CNC automatu tokarskiego.
  • Zastosowanie precyzyjnego podawania odkuwki, który nie powoduje zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych detalu.
  • Wykonanie elementu „na gotowo” w ramach jednego procesu w jednym zamocowaniu o wysokiej precyzji pozycjonowania detalu w zmodyfikowanym wg naszego projektu zacisku wrzeciona obrabiarki.
  • Zogniskowanie obróbki na wybranych powierzchniach produktu, wykorzystując przygotowany kształt obrabianej odkuwki (gotowa, wspólna powierzchnia dla docelowych produktów.
  • Skupiamy się tylko na powierzchniach super dokładnych, które dla procesu obróbki plastycznej są zbyt restrykcyjne.
  • Znaczący spadek kosztów materiałowych o wielkości odpadu technologicznego
  • Zmniejszenie kosztów narzędziowych

Koszty adaptacji pod nowy produkt są znacząco niższe niż alternatywnych systemów zrobotyzowanych dostępnych obecnie na rynku.

Zapraszamy do kontaktu! Przygotujemy i wdrożymy indywidualne rozwiązanie tylko dla Ciebie!

Kontakt

METTEC
ul. Piaskowa 3
83-110 Tczew, Poland
tel/fax: +48 58 563 0 234

Mettec
Logo Fundusze Europejskie
Logo Unii Europejskiej
Copyright © 2012 - 2014 by METTEC METALWORKING CNC