Obróbka metali skrawaniem

Obróbka metali skrawaniem

Technologia, jaką jest obróbka metali skrawaniem, polega na oddzielaniu od obrabianej części zbędnych warstw materiału za pomocą odpowiednich narzędzi skrawających. Celem jest uzyskanie detalu o odpowiednim kształcie, wymiarach oraz odpowiedniej jakości powierzchni. Oddzielany materiał stanowią wióry.

Obróbka metali skrawaniem może być wykonywana ręcznie lub maszynowo (w technologii CNC) na odpowiednich maszynach roboczych – tzw. obrabiarkach skrawających. W zależności od zastosowanego rodzaju obrabiarki skrawającej oraz od narzędzia zastosowanego do obróbki metali skrawaniem możemy rozróżnić sześć podstawowych sposobów obróbki:

Najważniejszym elementem procesu każdego rodzaju obróbki metali skrawaniem jest narzędzie skrawające. Od jakości i charakterystyki użytego w procesie narzędzia będzie zależał efekt obróbki. Kształty ostrzy narzędzi skrawających określa się przez podanie ich odpowiednich wymiarów kątowych i liniowych ostrza nazywanych w nomenklaturze elementami geometrycznymi ostrza i określa się umownie w układzie odniesienia, składającym się z trzech wzajemnie do siebie prostopadłych płaszczyzn pomocniczych.

Obróbka metali skrawaniem – jak przebiega?

Każda obróbka skrawaniem metali powoduje zmniejszenie ich wymiarów. Dlatego też element przeznaczony do obróbki powinien mieć tzw. naddatek. Naddatek na obróbkę skrawaniem jest to różnica między wymiarem materiału przed obróbką, a odpowiednim wymiarem obrobionego przedmiotu. Wielkość naddatku może być podawana w odniesieniu do całkowitej grubości przedmiotu lub jego średnicy albo w odniesieniu do promienia przedmiotu. Naddatek, jakiego wymaga obróbka metali skrawaniem, może być całkowity lub międzyoperacyjny. Natomiast cały naddatek powinien być usunięty możliwie w czasie jednego przejścia narzędzia. Przejście narzędzia jest to całkowita długość drogi odbytej przez narzędzie podczas swego ruchu względem obrabianego przedmiotu – od położenia początkowego przed procesem obróbki do położenia końcowego, po zeskrawaniu jednej warstwy materiału. Grubość warstwy materiału usuwanej podczas jednego przejścia, nazywamy głębokością skrawania. Jeśli w przewidzianym procesie obróbki metali usunięcie naddatku podczas jednego przejścia narzędzia skrawającego jest niemożliwe, to skrawanie należy wykonać przez zastosowanie kilku przejść, pamiętając przy tym, aby ta ilość była możliwie najmniejsza.

Jednym z ważniejszych czynników, określających warunki usługi, jaką jest obróbka metali skrawaniem, jest oczywiście jej szybkość. Podczas planowania procesu należy dążyć do przyjmowania możliwie dużych prędkości skrawania, gdyż w ten sposób osiąga się skrócenie maszynowego czasu obróbki, zwiększając tym samym wydajność. Obróbka metali skrawaniem, przy dużych szybkościach skrawania, pozwala uzyskać znacznie lepszą gładkość obrabianej powierzchni. Jednakże, aby uzyskać maksymalnie dobrą gładkość powierzchni, należy stosować nie tylko duże prędkości skrawania i małe posuwy, ale także duże kąty natarcia, małe kąty przystawienia, duże promienie zaokrąglenia ostrzy oraz odpowiednie rodzaje cieczy chłodząco-smarującej. Koniecznie jest również odpowiednie zabezpieczenie obrabiarki, obrabianego przedmiotu i narzędzi przed drganiami. Eliminuje się wszelkiego rodzaju luzy w łożyskach, śrubach pociągowych, prowadnicach, poprzez prawidłowe zamocowanie obrabianego przedmiotu oraz zastosowanie podtrzymek przy obróbce cienkich i długich przedmiotów.

Kontakt

METTEC
ul. Piaskowa 3
83-110 Tczew, Poland
tel/fax: +48 58 563 0 234

Mettec
Logo Fundusze Europejskie
Logo Unii Europejskiej
Copyright © 2012 - 2014 by METTEC METALWORKING CNC