Skrawalność stali nierdzewnych · MetTec
Skrawalność stali nierdzewnych

Skrawalność stali nierdzewnych

Skrawalność stali nierdzewnych jest zdecydowanie trudniejszym zagadnieniem, niejednokrotnie traktowaną jako drugorzędną własność z uwagi na trudności występujące przy jej wykonywaniu. Stale nierdzewne austenityczne w porównaniu ze stalą stopową 42CrMo4, często przyjmowaną jako materiał odniesienia pod względem skrawalności wykazują większą tendencję do przylegania, wyższą skłonność do umacniania, niską przewodność cieplną i większa ścieralność ostrza podczas ich obróbki. Aby zapobiec tym niekorzystnym właściwościom, stosuje się szereg dostępnych środków. W zależności od elementu, do wykonania dla zabezpieczenia przed przyleganiem materiału obrabianego oraz uniknięcia mikro uszkodzeń, stosuje się bardziej ciągliwy materiał do produkcji ostrzy skrawających, oraz sam proces obróbki dokonuje się przy znacznie większej prędkości obrotowej wrzeciona. Optymalne dobranie tych parametrów pozwala w znacznym stopniu rekompensować wysoka plastyczność stali nierdzewnych austenitycznych, przeciwdziałać ich umocnieniu się podczas procesu skrawania, oraz usprawnić proces formowania się wiórów. Toczenie z nierdzewki staje się łatwe i wydajne.

Skrawalność stali nierdzewnych

Toczenie z nierdzewki – precyzja przede wszystkim

Kolejnym istotnym elementem, istotnym z punktu widzenia ogólnej skrawalności stali nierdzewnych jest głębokość skrawania. Powinna ona być dobrana w taki sposób, aby minimalizować ryzyko powstawania karbów (powstają wskutek skrawania umocnionej warstwy). Ponadto posuw obrabiarki powinien być jak najszybszy. Przy tak dobranych parametrach obróbki skrawaniem oraz przy właściwości niskiej przewodności cieplnej stali nierdzewnej austenitycznej, wraz z wiórami odpływa z materiału niewielka ilość ciepła. Czyli znacznie więcej ciepła dochodzi do ostrza narzędzia skrawającego, które powinno być bardzo twarde na gorąco. Jeśli ta własność nie będzie zachowana, ostrze narzędzia jest narażone na odkształcenie plastyczne. Większa ścieralność ostrza narzędzia podczas skrawania stali nierdzewnej znacznie przyspiesza zużycie kraterowe. Powstające wióry są mocne, długie, ciągłe i trudne do łamania, dlatego podczas skrawania należy używać ostrych krawędzi skrawających z dodatnią geometrią oraz skrawanie pod warstwą umocnioną przez zgniot. Ciekawe zmiany w podatności stali nierdzewnej na skrawanie powoduje dodanie do stopu siarki. Niemniej każda zmiana w stronę zwiększenia zawartości siarki w stali znacznie zmniejsza jej odporność na korozję. Analogicznie, ogromny wpływ na właściwości obróbki stali nierdzewnej ma zawartość niklu. Przykładowo stal o zawartości niklu powyżej 20% charakteryzuje się ponad dwukrotnie niższą skrawalnością niż stal o zawartości niklu w okolicach 8%.

 

Nie bój się pytać

W celu uzyskania większej ilości informacji dotyczących możliwości wykonania detali ze stali nierdzewnej zapraszamy do kontaktu telefoniczny lub o wypełnienie formularza obok. Zapraszamy do współpracy.

 

Kontakt

METTEC
ul. Piaskowa 3
83-110 Tczew, Poland
tel/fax: +48 58 563 0 234

Mettec
Logo Fundusze Europejskie
Logo Unii Europejskiej