Obróbka metali

Obróbka metali

Obróbką metalu nazywamy wszystkie procesy technologiczne, mające na celu zmianę jego właściwości. W zależności od rodzaju obróbki, metale mogą ulec zmianie pod względem fizycznym bądź chemicznym. Przyjmując podział na wykorzystane techniki obróbki metalu, wyróżnia się:

  • Obróbkę mechaniczną, czyli tzw. obróbkę skrawaniem (procesy toczenia, frezowania oraz szlifowania),
  • Obróbkę cieplną (procesy nakrzemowywania i nasiarczania),
  • Obróbkę plastyczną (procesy kucia, tłoczenia oraz ciągnienia).

Obróbka CNC

Obróbka metalu w technologii CNC (ang. Computerized Numerical Control) praktycznie całkowicie wyparła stosowaną dawniej obróbkę ręczną. Możliwość zaprogramowania maszyny, gwarantuje jakość, precyzję, szybkość pracy oraz (co najważniejsze) wysoki stopień powtarzalności. Wszystkie te cechy są niezwykle ważne w przemyśle.

Firma Mettec świadczy profesjonalne usługi w dziedzinie obróbki metali – od wielu lat wykonujemy zamówienia dla małych, średnich oraz dużych firm. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Kontakt

METTEC
ul. Piaskowa 3
83-110 Tczew, Poland
tel/fax: +48 58 563 0 234

Mettec
Logo Fundusze Europejskie
Logo Unii Europejskiej
Copyright © 2012 - 2014 by METTEC METALWORKING CNC