Kapitał ludzki

Kapitał ludzki

Obecnie firma korzysta z projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Fundusze unijne szansą na wzrost zatrudnienia w powiecie tczewskim”. Program stanowi potwierdzenie głównych kierunków rozwoju w polityce prozatrudnieniowej rządu oraz umożliwia wykorzystanie środków EFS w Polsce w latach 2007-2013. Głównym celem Programu jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej. Osiągnięcie tego celu umożliwia realizacja sześciu celów strategicznych:

  • Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo
  • Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego
  • Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce
  • Umożliwienie dostępu społeczeństwa do edukacji na różnych szczeblach kształcenia przy jednoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych
  • Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa
  • Wzrost spójności terytorialnej

Program ten ma za zadanie wspierać takie obszary jak: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz promocją zdrowia zasobów pracy.

Inicjatywa daje szansę i możliwość rozwoju młodym inżynierom i pozwala wykorzystać nabytą przez nich wiedzę oraz zdobyte umiejętności w sposób praktyczny. Dzięki temu mają możliwość zdobycia doświadczenia, tak ważnego we współczesnym świecie, które umożliwi im dalszy rozwój kariery.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany jest w 85 procentach ze środków Unii Europejskiej, a dokładniej z Europejskiego Funduszu Społeczeństwa oraz w 15 procentach ze środków krajowych. Łączna kwota przewidywana na realizację Programu wynosi ponad 11,5 mld euro.

KAPITAŁ LUDZKI

Kontakt

METTEC
ul. Piaskowa 3
83-110 Tczew, Poland
tel/fax: +48 58 563 0 234

Mettec
Logo Fundusze Europejskie
Logo Unii Europejskiej
Copyright © 2012 - 2014 by METTEC METALWORKING CNC